Vợt cầu lông Victor Thruster F (TK F) Vợt tấn công cao cấp

2,850,000

vợt thân dẻo nặng đầu thiên công với khả năng phản tạt ấn tượng kết hợp cùng thiết kế nổi bật rực lửa đặc trưng của dòng vợt thiên công.