Vợt cầu lông yonex Duora 10 LCW Cây vợt mang tên một huyền thoại

3,350,000

Vợt cầu lông yonex Duora 10 LCW là cây vợt cao cấp gắn liền với tên tuổi huyền thoại Lee Chong Wei, Được Yonex áp dụng nhiều công nghệ hiện địa với hệ thống tối ưu kép cho từng mặt của cây vợt