Vợt Victor Thruster K Falcon Claw Limited ( TK F Claw LTD ) Ghi dấu huyền thoại Tai Tzu Ying

3,050,000

Vợt Victor Thruster K Falcon Claw Limited ( TK F Claw LTD ) bao gồm TK F Claw LTD full hộp và phiên bản không hộp. Ngoài khác biệt về combo đi kèm bạn có biết trên 2 cây vợt này có có điểm gì khác nhau không, cùng Caulong360 khám phá nhé.