Vợt cầu lông victor Jetspeed 120 (JS120) Công thủ toàn diện điều khiển thỏa mãn

1,350,000

Vợt cầu lông victor jetspeed 120 sử dụng nhằm tạo ra những chiếc khung vợt mỏng hơn  7% so với các sản phẩm vợt bình thường khác giúp cải thiện tốc độ swing của vợt thủ nhưng vẫn duy trì được độ cứng và hiệu suất của khung.

Hết hàng