Vợt cầu lông Yonex Nanoray 71 Light Kiểm soát nhanh gọn

950,000

Vợt cầu lông Yonex Nanoray 71 Light cho khả năng kiểm soát cầu hoàn hảo với những công nghệ hiện đại có thể làm tăng thời gian mặt vợt tiếp xúc với cầu lâu hơn, qua đó làm tăng sự kiểm soát đến quả cầu tích lũy năng lượng cho cú đánh