Vợt cầu lông Victor Hypernano X500 power Trợ lực tối đa

Vợt cầu lông Victor Hypernano X500 power mang hầu hết các công nghệ vợt của Victor, thân vợt hơi cứng thích hợp người chơi tấn công để tạo ra những cú đập mạnh.