Vợt Cầu Lông Victor Auraspeed HS – Tốc Độ Đột Phá

Vợt Cầu Lông Victor Auraspeed HS được thiết kế một loại khung hoàn toàn mới bằng cách cải tiếng khung Dynamic-Sword mỏng và nhẹ hơn nhằm giảm tối đa lực cản không khí trong mỗi cú vung.