Vợt Cầu Lông Victor Arrow Power 8000 Siêu phẩm đập cầu

Vợt Cầu Lông Victor Arrow Power 8000  là dòng vợt nặng đầu cùng công nghệ và vật liệu hiện đại phù hợp lối đánh tấn công, cho những cú đập mạnh mẽ