Vợt cầu lông The 3rd Game Mastiff 8 Linh hoạt dễ đánh

1,550,000

Vợt cầu lông The 3rd Game Mastiff 8 với khối lượng vừa phải nặng đầu và thân cứng, công thủ toàn diện, dễ đánh và hợp tay với hầu hết mọi người chơi, chịu va chạm tốt và lực căng vợt lên đến 12-13kg.