Vợt Cầu Lông Kumpoo Pines | Điều cầu siêu dễ dàng

Vợt Cầu Lông Kumpoo Pines là cây vợt mới được ra mắt của thương hiệu Kumpoo. Cây vợt ra mắt với diện mạo mới hướng đến các lông thủ từ trung bình đến khá, thiết kế mặt vát mỏng giúp giảm tối đa lực cản không khí để cho ra những cú vung vợt nhanh và linh hoạt.