Vợt cầu lông Kawasaki X288 Trải nghiệm vợt 3u dễ thuần

600,000

Vợt cầu lông Kawasaki X288 là cây vợt hạng nặng của nhà Kawasaki đảm bảo sẽ cho những quả đập cầu ngang tay, vào mặt đối thủ cực kì khó chịu