Vợt cầu lông Felet Fintano | Hành trình chinh phục mục tiêu

Vợt cầu lông Felet Fintano là cây vợt thiên về lối đánh công thủ toàn diện, phù hợp với người chơi phong trào, học sinh, sinh viên, người có cổ tay chưa tốt hoàn toàn có thể yên tâm làm quen.