Vợt cầu lông Ashaway VB Electro Công nghệ New Nano

Vợt cầu lông Ashaway VB Electro  vung vợt nhanh gọn cho cảm giác vung thoát gió và cảm giác đánh tốt hơn phù hợp với nhiều người chơi bởi sự linh hoạt toàn diện