Giày Cầu Lông Yonex Comfort Z MX Trắng Đôi giày ghi dấu thành công

2,448,000

Giày Cầu Lông Yonex Comfort Z MX Trắng là đôi giày đã đồng hành cùng Linda trong nhiều trận đấu thành công, có phần giữa đến gót trên đế được nâng lên so với giày thông thường để mang lại sự phù hợp